Golden Health Supplementary Branding

SocialCloud.vn Website

Nhận diện thương hiệu cho 1 nhãn thực phầm chức năng đến từ Úc muốn thâm nhập thị trường Việt Nam.

(client instruction was only to “Make it look Aussie” so I went for a Kangaroo)

tumblr n6anmaKJgy1qbs80ko5 1280

tumblr n6anmaKJgy1qbs80ko1 1280

tumblr n6anmaKJgy1qbs80ko3 1280

tumblr n6anmaKJgy1qbs80ko7 1280

tumblr n6anmaKJgy1qbs80ko6 1280